Den kuleste fisken

Anbefalt for: 5-6 år

2 t + for-/etterarbeid

2508

Velkommen til en spennende fiskedam på Newton-rommet! I modulen Den kuleste fisken skal de eldste barna i barnehagen bruke lek som grunnlag for begrepslæring. Barna skal lage sin egen fisk, og de skal få fiskene til å svømme i dammen ved hjelp av robotteknologi. Ord som beskriver plassering, orientering, enkle geometriske figurer og tall står i fokus når Den kuleste fisken utforsker fiskedammen.

Modulens hovedformål er å bidra til barnas språklige utvikling mens en ivaretar deres behov for lek. Språklig øving og utforskning er satt inn i en kontekst av fisk i en fiskedam. Fisk som tema inviterer alle barn til samtaler, og de får fortelle, undre seg, fabulere og stille spørsmål. Aktivitetene gir barna gode muligheter til å oppleve glede ved å bruke språket og kommunisere med andre. Modulen legger til rette for at barna kan leke og undersøke plassering, orientering, former, tall og telling i Newton-rommets fiskedam.

 

Modulen er variert metodisk, og barna blir utfordret både fin- og grovmotorisk. Barna skal delta i samtaler, lage egne fisker, utforske fiskedammen og få fiskene sine til å bevege seg ved hjelp av robot-kuler. 

 

Modulen foregår på barnas premisser. Innspill og innfall fra dem er med på å prege og forme dagen.

 

Besøket på Newton-rommet består av 4 aktiviteter. Alle aktivitetene har som formål å gi barna erfaring med sentrale språklige begrep under lek og dialog. 

 

Aktivitet 1- Fiskeprat

Dagen starter med en samtale om fisk. Samtalen er inspirert av fiske-bilder og er i stor grad styrt av ungene.

 

Aktivitet 2 - Lage egne fisker

Ungene lager seg sin egen fantasifisk i papir. Her blir finmotorikken utfordret, men de voksne hjelper til. 

 

Aktivitet 3 - Kongen befaler

Barna leker i fiskedammen. Kongen befaler hva barna skal gjøre, og de får utforske fiskedammen med hele kroppen. 

 

Aktivitet 4 - Fiskene svømmer i dammen

Ungene får fisken sin til å svømme rundt i dammen ved en robot-kule (Sphero Bolt). Fiskene skal følge beskjeder, men etter hvert får de svømme mer fritt omkring. 

 

Modulen har en varighet på ca. 2 timer.