Signalspor (kart og kompass, GPS og Djeeo)

Anbefalt for: 13-15 år

6 t + for-/etterarbeid

2586

I denne modulen skal elevene lære å tolke kart og kartsymboler, de skal orientere seg ved hjelp av kart og kompass, og de skal lære enkel bruk av GPS. Elevene skal siste del av dagen delta i spillet Djeeo. I dette spillet utfordres elevene til kommunikasjon og samarbeid via GPS og telefon. Djeeo er en engasjerende måte å bruke kunnskap om kart, himmelretninger og målestokk på.

Denne modulen bygger på kompetansemål i naturfag og kroppsøving. Aktivitetene tar i bruk kart, kompass og håndholdt GPS. DJEEO Education brukes i undervisningen som motivasjon for læring. Elevene får i modulen lære kartsymboler, himmelretninger, målestokk, bruk av kompass, UTM-systemet, koordinater, samt hvordan en GPS virker og brukes.

 

Kort oversikt over modulen: 

 

  • Oppstart/intro - 15 min
  • Aktivitet 1: Kart og kompass - 45 min
  • Aktivitet 2: GPS og stjerneorientering - 75 min
  • Lunsj - 30 minutter 
  • Intro DJEEO - 30 min
  • Aktivitet 3: Signalspor og DJEEO - 90 minutter
  • Oppsummering/evaluering - 30 min

 

Kort om aktivitetene:

 

Aktivitet 1: Kart og kompass - Elevene arbeider i grupper med kart. De skal lete etter kartsymboler, himmelretninger, og bli litt kjent med målestokk og ekvidistanse. Elevene får en introduksjon til bruk av kompass og skal øve på dette utenfor Newton-rommet.

 

Aktivitet 2: GPS og stjerneorientering - Aktiviteten starter inne med teori om hvordan GPS-systemet fungerer, hvordan lage veipunkter, og de får lære hvordan de kan orientere seg til lagret veipunkt. Denne kompetansen skal elevene bruke når de skal delta i stjerneorientering. De skal parvis løse oppgaver ute i Newton-rommets nærområde. Gruppene skal orientere seg til poster, løse oppgaver de finner og returnere til basen. Når de har returnert til basen og fått godkjent løsning, får de koordinatene til en ny post med nye oppgaver. 

 

Aktivitet 3: Signalspor og DJEEO - Djeeo er et nettbasert spill der elevene må bruke elementer fra de forrige aktivitetene. Aktiviteten starter inne med introduksjon til utstyr, programvare, rollefordeling og sikkerhet. Elevene er delt inn i lag på 4. Hvert lag har 2 elever inne på basen og resten av laget ute. De som er ute, har med seg en GPS- sender og mobil. De som sitter inne, ser på digitalt kart på PC hvordan lagdeltakerne sine beveger seg ute. Lagene får god trening i å kommunisere ved hjelp av telefon og det de ser på skjerm på GPS og PC. De skal finne virtuelle poster ved å bruke geografiske begreper, og de skal løse oppgaver sammen.