Mission possible - Kongens skatt

13 år

4 t 30 min + for-/etterarbeid

3288

Bli med på skattejakt i Mission possible! Kongen har mistet skatten sin, og dere må hjelpe til med å finne den. I denne modulen skal elevene løse ulike utfordringer med en LEGO-robot i jakten på kongens skatt. De skal øve på algoritmisk tenkning, lage programmer, og teste og forbedre programmene. I Mission possible vil elevene lære grunnleggende programmering, og det legges vekt på utforskning, samarbeid og valg av gode strategier.

Mission possible - Kongens skatt er et oppdrag der elevene skal bruke roboter til å søke etter kongens skatt ved Det kongelige slott i Oslo. Elevene jobber på robotbord med matte påtrykt ulike løyper og hindringer i slottets nærområde, inkludert en tilpasset 3D-modell av slottet.

 

Målet er at elevene skal lære seg grunnleggende algoritmisk tenkning og blokkbasert programmering. Modulen lar elevene undersøke ulike representasjoner av algoritmer. De skal skrive pseudokode, de skal gi instruksjoner muntlig og de skal lage programkode digitalt. Programkoden skal testes ut med en robot, og elevene skal reflektere og diskutere hvordan programmene fungerer og kan forbedres. Robotene gir elevene umiddelbar visuell tilbakemelding på programmering. De praktiske aktivitetene utfordrer elevene i samarbeid og valg av strategier. 

 

Elevene jobber i team på fire gjennom hele modulen, men samarbeider ofte i par innad i teamet. Hvert team har to roboter, en til hvert par. Elevene skal fungere som robotførere, og roboten er agent i oppdraget.

 

I modulens forarbeid skal elevene øve på algoritmisk tenking og utarbeide pseudokode, og dermed erfare hvor viktig det er å være presise og kronologiske i koding.

 

Modulen er delt inn i 4 aktiviteter:

Aktivitet 1 - Treningscamp

Robotførere må trene før oppdraget med kongens skatt. Elevene introduseres til robotens deler og skal få roboten til å kjøre rett fram, svinge og følge en linje. Elevene jobber med fagbegrepene vilkår og løkke, og skal øve på enkel koding.

 

Aktivitet 2 - Mission possible - Rekognosering

Hvem har tatt skatten, og hvor er den? Elevene skal samarbeide om å planlegge søk etter skatten og eventuelle tyver. De skal velge strategi, lage pseudokode, og programmere en robot til å rekognosere i området rundt slottet. Aktiviteten oppsummeres ved presentasjon av strategi og programmer.

 

Aktivitet 3 - Mission possible - Kongens skatt

Kongens skatt er funnet! Den skal fraktes tilbake til slottet og åpnes. Teamene må samarbeide godt for å legge en plan, lage pseudokoder, programmere, samt teste og forbedre programmene sine. 

 

Aktivitet 4 - Presentasjon av Mission possible

Teamene skal vise, beskrive og forklare hvordan de har fraktet og åpnet skattekista. Presentasjonene danner grunnlag for diskusjon om konkrete strategivalg og kode, men også om god programmeringsskikk generelt.

 

I etterarbeidet til modulen skal eleven tolke robotprogrammer. 

 

Modulen er tilpasset LEGO EDUCATION SPIKE Prime, og elevene skriver blokkbasert kode gjennom LEGOs egen app, - et programmeringsspråk nokså likt Scratch. Modulen inneholder også tips til hvordan gjøre oppdraget med LEGO MINDSTORMS EV3.

 

Mission possible - Kongens skatt er en modul tilpasset matematikk på 8. trinn med varighet 4,5 timer. Det må settes av cirka 2 timer på skolen til for- og etterarbeid.