Evaluering

Vi vil bare benytte anledningen til å takke for strålende innsats en hel Newton-dag, og samtidig minne om oppsatt etterarbeid, se link til nettside i tidligere utsendt mail.

 

Send oss gjerne tilbakemeldinger, ønsker, innspill til forbedringer eller gode oppgaver dere har gjort på skolen, både knyttet til forarbeid, dagen på Newton og etterarbeidet. Vi ønsker alltid å bli bedre!

Undervisningen i Newton-rommet skal være av høy kvalitet. For hele tiden å kunne gjøre forbedringer, er vi avhengige av tilbakemeldinger fra både klasselærere og elever.   

 

Etter undervisning i Newton-rommet skal evaluering gjennomføres av klasselæreren som var med elevene i Newton-rommet. Elever fra 8. trinn og oppover skal i tillegg gjennomføre evaluering i eget skjema. For 1. til 7. klassetrinn er det kun klasselærer som fyller ut sitt evalueringsskjema, ikke elevene.  

 

Klasselærere
Som klasselærer er dine erfaringer med Newton-modulene svært viktige. Bruk gjerne kommentarfeltet på slutten av skjemaet til å utdype tilbakemeldingene. Undersøkelsen tar ca. 5 minutter å svare på, og du svarer anonymt. 

 

Link til evaluering for lærere

 

Du kan også scanne QR-koden med mobilen din. QR-kode for klasselærere:

 

Lillestrom_QR_code_newtonklasselarerlillestrom.png

 

 

Elever
Vi ønsker å gi deg så god undervisning som mulig. Som elev i vårt Newton-rom er dine tanker, meninger og tilbakemeldinger viktig for oss. Det finnes ikke korrekte eller feile svar. Evalueringsskjemaet tar ca. 5 minutter å svare på, og du svarer anonymt. 

 

Link til evaluering for elever

 

Du kan også scanne QR-koden med mobilen din. QR-kode for elever:

Lillestrom_QR_code_newtonelevlillestrom.png