I DRIFT

Newton Svolvær

Newton Svolvær er en felles læringsarena for alle barn og unge i Svolvær. Her tilbyr vi praktisk undervisning i matematikk, naturfag og teknologi. Vi har som mål at de som besøker Newton, skal ha stort læringsutbytte og gode læringsopplevelser. Realfag er viktig og gøy!


Oversikt over opplegg på Newtonrommet skoleåret 2023/2024:

 

3. trinn: Willy WeDo utforsker vekt (uke 37, 38, 39, 40)

I denne modulen får elevene utforske vekt og friksjon ved å bruke en robot fra LEGO Education WeDo 2.0 i praktiske måleoppgaver.

 

4.trinn: WeDo – Oppfinner (uke 42, 43, 44, 45)

Hvordan fungerer motoriserte ting rundt oss? Hvordan virker tannhjul og trinser? WeDo – Oppfinner er en modul som utfordrer elevens kreativitet, teknisk innsikt og algoritmisk tenking. Modulen tar for seg grunnleggende teknologiske prinsipper og lar elevene utforske teknologi og design gjennom åpne oppgaver.

 

5.trinn: Aksjon: Redning - blokkprogrammering med WeDo 2.0 (uke 45, 46, 47, 48)

Elevene skal lære grunnleggende, strukturert blokkprogrammering. Vi jobber med en tenkt situasjon hvor det har gått et steinras. Elevene skal programmere roboter fra WeDo 2.0 til å utføre en rekke oppgaver knyttet til beredskap i forbindelse med raset. Elevene skal arbeide i par gjennom hele dagen, og de starter med å bygge robotene sine.


5. trinn: Brøk - Jakten på en hel (uke 14, 15, 16, 17)

Denne modulen er en introduksjon til brøk. Elevene skal jakte på brøker rundt seg, de skal dyrke riktig andel grønnsaker, de skal plassere brøker på tallinja og de skal krige med brøker i kortspill. Ved bruk av varierte aktiviteter og konkreter skal elevene beskrive brøker og sammenlikne størrelser. Elevene får trening i å argumentere og reflektere over ulike strategier og tankesett gjennom gode matematiske samtaler. Bli med på brøkjakt i Newton!


6.trinn: Roboter og omkrets (uke 10, 11, 12, 14)

Roboter og omkrets er en matematikk-modul med vekt på matematiske samtaler og utforsking av strategier for å beregne omkrets av to-dimensjonale figurer. Elevene jobber i par hele dagen med LEGO® Education SPIKE™ Prime robot.

 

7.trinn: Plastvettskolen – for de 6. klasser som ikke var på dette våren 2023 (uke 35 og 36)

Vi fokuserer på plast som en ressurs, god plastvett og resirkulering. Elevene får blant annet være med å resirkulere egen plast og jobbe med materialer på lab. Dette er en modul under utvikling, og det kan derfor forekomme mindre endringer etter hvert som vi får erfaring med klasser.
 

 

 

 

8.trinn: Kjemisk action (uke 2, 3, 4, 5)
I modulen kjemi i ungdomskolen skal elevene bruke atommodeller og det periodiske systemet til å gi enkle forklaringen på kjemiske reaksjoner. Elevene skal utføre praktiske forsøk for å få erfaring med hva som kjennetegner kjemiske reaksjoner og hvordan disse kan kobles til periodesystemet og grunnstoffenes egenskaper.  

 

9.trinn: Energisk! - vi utforsker energi (uke 48, 49, 50, 1)

Erstatter den gamle modulen Engia. Opplegg over en dag (ikke to som Engia)

 

10.trinn: Bærekraftig energibruk (uke 6, 7, 8)

Vi ser på ulike løsninger for en mer bærekraftig bruk av energi, i ens eget hjem/skole. Solceller, solfangere, løsninger for isolasjon mm.

 

Barnehage: Bee-bot og humleliv (uke 17, 18, 19)

I Bee-bot og humleliv skal barna lære om humler og humlenes liv, og dei skal bli kjende med grunnleggjande algoritmisk tenking gjennom leik og programmering av små robot-humler (Bee-bot). Barna skal undre seg over korleis humler og bier klarer å skaffe seg mat, pollenspreiing og det å lage honning.

 

 

 

Besøksinformasjon

Aust-Lofoten videregående skole

Gymnasgata13

8300 Svolvær

Kontaktinformasjon

Guro Molaug/Anne Marthe Limstrand/Steffen Stemland
Aust-Lofoten vgs
tlf: 41567532/41146103/41312234
[email protected]