Om rommet

Eier av Newton-rom

Aust-Lofoten videregående skole

Om oss

Newton Svolvær tilbyr læreplanbasert undervisning for alle skolene i kommunen. 

 

I Newton-rommet får elever og barn møte praktisk og spennende realfag. Aktivitetene er utforskende og aktive, og elevene vil møte realfagstema med varierte arbeidsmåter og godt tilpasset utstyr.

 

Undervisningen i et Newton-rom preges av elevaktivitet og varierte arbeidsmetoder. Elevene får tid til faglig fordypning og de får arbeide med nytt og relevant utstyr.