Om Newton.jpeg

Informacje o Newton

Pracownie Newton oferują praktyczną edukację w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) dla szkół oraz przedszkoli.
Dzięki poddawanym kontroli jakości modułom osadzonym w ogólnokrajowym programie nauczania dzieci i młodzież mogą korzystać z inspirującego sprzętu i zróżnicowanych metod pracy, dających możliwość eksploracji.

Pracownie Newton zazwyczaj należą do miejscowych władz i są przez nie prowadzone, przy możliwym wsparciu ze strony przedsiębiorstw. 

Pracownia Newton może znajdować się w szkole, w jej pobliżu, przy parku lub obiekcie biznesowym.

Kryteria Koncepcji Newton

Aby zapewnić wysoką jakość i stabilność programu, konieczne jest przestrzeganie ustalonych norm.

  • Nacisk na edukację z zakresu STEM
  • Zatwierdzone i sprawdzone pod względem jakości moduły Newton
  • Pracownie Newton nadzorowane przez lokalne instytucje oświatowe
  • Kompetentni i doskonale przeszkoleni w zakresie przedmiotów STEM i dydaktyki nauczyciele
  • Inspirujący sprzęt edukacyjny promujący uczenie się poprzez ćwiczenia praktyczne
  • Dostęp dla szkół w jednej lub wielu miejscowościach
  • Systematyczna ocena nauczania
  • Bieżąca informacja na stronie www.newtonroom.com
  • Coroczne sprawozdania przedkładane zarządowi Newton
  • Postępowa zgodne z aktualnymi wytycznymi zawartymi w podręczniku Koncepcja Newton