Newton newtwork.jpg

Sieć Newton

Każda osoba związana z Pracownią Newton jest częścią większej, krajowej i międzynarodowej sieci. Władze oświatowe, nauczyciele Newton i dyrektorzy administracyjni wnoszą swój wkład we wspólne zasoby oraz mogą z nich korzystać, aby dzieci i młodzież czerpali wspaniałe doświadczenia z nauki przedmiotów STEM.
Najważniejszym zasobem sieci jest wspólna platforma cyfrowa Pracowni Newton, zawierająca opis koncepcji, lokalne strony internetowe, system rejestracji i ewaluacji oraz projekt graficzny i podręcznik dotyczący stosowania marki.

Dostępna jest również biblioteka Modułów Newton oraz zasoby do opracowywania nowych modułów. W ten oto sposób pilnujemy, aby wysokiej jakości programy nauczania były współdzielone w ramach naszej sieci. Aktywny udział w sieci jest źródłem motywacji, inspiracji i umożliwia dostęp do cennych najlepszych praktyk. 

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY NEWTON
Zespół administracyjny NEWTON stanowi część zespołu FIRST Scandinavia i pełni funkcję ośrodka sieci oraz centrum wsparcia. Zespół administracyjny bierze aktywny udział w zakładaniu nowych Pracowni Newton i zapewnia zasoby oraz wsparcie dla sieci w zakresie nauczania, działalności czy wyposażenia.
The newton network.jpg