Neton Module.jpg

Newton moduler

Uddannelsesprogrammet I Newton hedder moduler. Alle moduler er udviklet af Newton lærere og andre professionelle.

Alle moduler er testet med elever før de er endelig godkendt af UCLs STEM konsulenter. Efter godkendelse bliver alle moduler delt i Newton netværket, så det kan bruges af andre Newton rum.

 

Newton modul strukturen er:

·       Forarbejde i klasseværelset

·       Praktiske aktiviteter i Newton rum

·       Efterarbejde i klasseværelset

 

Newton har udviklet et bibliotek af moduler, der inkluderer moduler for børnehave, grundskole og gymnasiet. Modulerne er dybt rodfæstet i nationale læreplaner, og derfor skal et besøg i Newton rum ses som en naturlig del af den daglige undervisning.

 

Opdateret