Stavanger2_DSC_1211.jpg

Undervisningen

Undervisningen i Newton-rummet fokuserer på læring gennem praktiske og udforskende aktiviteter inden for fagene videnskab, teknologi, ingeniørfaget og matematik (STEM).

Studerende får adgang til relevant og spændende udstyr og ledes gennem dagen af en entusiastisk Newton-lærer. Besøget i Newton-rummet skal ses som en del af skolens almindelige undervisningspligt.

Newton undervisningen har flere mål

 

  • Efter at have besøgt et Newton-rum, skal eleverne have opnået et højt læringsmål.

Undervisningen i et Newton-rum skal konstant fokusere på elevernes læring og de planlagte aktiviteter og metoder er valgt omhyggeligt ud fra dette. I Newton-rummet har eleverne tid til at dykke dybt ned i emnet, tid til refleksion, tid til at udvikle forståelse af emnet gennem praktiske aktiviteter og teori og opdage forbindelser mellem disse. På denne måde sikrer vi dybdegående læring. For det bedst mulige læringsresultat vælger vi aktiviteter, der er sammenkoblet og godt integreret med teori.

  • Efter at have besøgt et Newton-rum, skal eleverne have opnået en følelse af en fantastisk læringsoplevelse.

Eksempler på gode læringsoplevelser er: Følelsen af at lykkedes, entusiasme, at opdage et nyt interesseområde, at få positive oplevelser af samarbejde, et behageligt møde med Newton-læreren, “aha-oplevelser” om STEM, chancen for at arbejde med fascinerende udstyr og styrket motivation til at lære.

 

Opdateret