criteria.jpg

Vores principper

Målet med uddannelse i et Newton-rum er, at de studerende skal have opnået et højt læringsresultat og en fornemmelse af fantastisk læringsoplevelse.

 

 Teaching principles_ppt.png

For at nå disse mål har vi følgende principper for uddannelse i Newton Rooms.

Praktiske, varierende og udforskende metoder til arbejde

Praktisk - Uddannelsen i et Newton-rum skal fokusere på praktiske aktiviteter, hvor elever har adgang til konkrete materialer og udstyr, der forbedrer læringsmålet. Udstyret er ofte anderledes end det, der findes i traditionelle klasseværelser. I Newton-rummet er der nok materialer og udstyr til alle, og alle studerende skal være aktive og "hands-on" deltagere. Elev aktivitet inkluderer også aktiv deltagelse i diskussioner eller samtaler. De praktiske aktiviteter er designet med henblik på læringsresultatet af sessionen. 


Variation - Læringen i et Newton-rum skal varieres med hensyn til metoder, udstyr, opgaver og arbejdssted. Variation gennem dagen vil sikre læringsresultater for eleverne, uanset deres udgangspunkt og motivation.

Undersøgende - De opgaver, der er givet i Newton-rummet, skal være med en lav indgangs tærskel. Sådanne opgaver er udfordrende og har flere løsninger eller strategier. Eleverne kan skabe deres egne udfordringer og strategier, indsamle information og analysere. I Newton-rummet arbejder eleverne med problemløsning, og der er tid til nysgerrighed og diskussion om strategier.

 

Diskussion, samtale og refleksion

En vigtig faktor i processen med dybdegående læring er en produktiv dialog mellem Newton-lærer og elever såvel som imellem eleverne. I Newton-rummet er der tilstrækkelig tid til at give eleverne mulighed for at bruge en videnskabelig terminologi, argumentere for deres sag, reflektere og vælge strategier. Brug af videnskabelig terminologi er vigtigt for læring. Eleverne deltager aktivt i diskussioner, og en godt planlagt diskussion kan fungere som en aktivitet i et Newton-modul. Gode dialoger hjælper Newton-læreren med at sikre gode læringsprocesser og nå konklusioner i samarbejde med eleverne’.

Samarbejde og teamwork

Samarbejde er en vigtig færdighed, og netop derfor sikres at eleverne altid arbejder i grupper eller par i Newton-rummet. Læring styrkes under interaktion og samtale. Newton-læreren guider til god interaktion, og giver klare opgaver og vejledning til at etablere gode samarbejdsrelationer.


  • Relevans er vigtigt i undervisningen i Newton-rummet
  • Relevant for læseplanen - Alle moduler i Newton-rummet er dybt forankret i den nationale læseplan.
  • Relevant for lokalsamfundet og den lokale industri - Mange moduler er tæt knyttet til lokalsamfundet - virksomheder, naturen omkring os, interessekonflikt mv.

  • Relevant for elevernes liv og væremåde - Newton Rum undervisningen skal være forbundet med udfordringer i det virkelige liv og ting, som tage udgangspunkt i emner som eleverne er bekendt med. Eleverne skal være i stand til at opfatte aktiviteterne som relevante og vigtige for dem selv.

  • Relevant udstyr - Det udstyr, der bruges til aktiviteter i Newton-rummet, skal være passende for at nå læringsmålene.

  • Relevant for fremtiden - Eleverne vil blive udfordret til at arbejde med læringsspørgsmål, der er relevante for fremtiden, f.eks. at forbinde viden fra forskellige kilder / ressourcer, tolkning af data, kritisk tænkning og moralsk ræsonnement, videnskabelige metoder og tankegang, digital problemløsning, forståelse af forbindelse mellem fagområder og sociale færdigheder.

     

Kvaliteten i Newton Rum skal være i form af

● Kvalitet i undervisningen - der skal være fokus på god undervisning i Newton-rummet. Vores mål er at give eksemplarisk undervisning. Dette indebærer, at Newton-læreren lægger vægt på godt indhold og god didaktisk tilpasning, implementering og evaluering. Vores moduler er alle kvalitetssikrede.

● Kvalitet i faciliteter - Visuelt og fysisk skal Newton-rummet fremstå som et tiltalende læringsmiljø. Newton-rummet er et sted der er inspirerer dem der kommer ind i det. Udstyr og faciliteter skal være relevante og spændende.

● Kvalitet i styring og netværk - Newton-rummet skal være veletableret med de lokale myndigheder. Rammebetingelser af god kvalitet sikrer bedre undervisning.

 

 
Opdateret