modulserie.png

– Å utvikle en modul er kreativt, meningsfylt og lærerikt!

13 mar 2023

Selv om det å utvikle en modul for Newton kan være utfordrende, gir det Newton-lærerne som gjør det, en unik kompetanseheving.Dette er andre sak i serien om modulutvikling i Newton, og denne gangen ser vi på hvorfor modulutvikling er viktig, både for nettverket, og ikke minst for Newton-lærerne selv.

Les første sak i serien: Newton-modulen - en grunnmur i konseptet

– Modulutvikling er først og fremst viktig fordi det lar oss nå målene i Newton. Modulene er det beste redskapet for å nå barn og unge med god realfagsundervisning. Og hever vi blikket, har vi i Newton-administrasjonen tro på at det er kompetanse i realfag som skal løse alle de virkelige store utfordringene globalt. Det høres sikkert svulstig og ambisiøst ut, men det er jo sant! Det må være lov å se litt stort på de små brikkene som hver og en Newton-modul utgjør. De som utvikler moduler, bidrar til god undervisning i realfag, - kompetanse for fremtiden.

 

Det sier Kjersti Gylseth i Newton-administrasjonen. Sammen med de andre pedagogene i Newton-teamet jobber hun med moduler hver eneste dag. Modulene utvikles stort sett av Newton-lærere i nettverket.

IMG_9404x.jpg

NETTVERKSSAMLINGEN. På Newtons årlige nettverkssamling er det blant annet en egen del der Newton-lærere får være med på modul-workshop.

Får hjelp

Administrasjonen veileder og hjelper til i alle faser dersom en Newton-lærer ønsker å utvikle en modul. Fra å kaste ball sammen tidlig i idéfasen, til å gå inn i de metodiske detaljene i en enkelt aktivitet. 

– Den viktigste jobben vi gjør er å sikre at modulene ivaretar prinsippene for god undervisning. Dette gjør vi med nettmøter, skriftlige tilbakemeldinger og å svare på spørsmål. Vi utvikler stadig nye verktøy og rammeverk for at det skal bli lettere å utvikle moduler. Dette vil vi presentere på Newton-kurset i Stjørdal i mars, og det gleder vi oss til, smiler Kjersti.

 

Hun forteller at å veilede Newton-lærerne i prosessen er «herlig variert». Fra å svare på spørsmål om små duppeditter i utstyr og grafisk produksjon den ene dagen, til didaktikk den andre dagen. 

 

– Innimellom driver vi også litt med psykisk oppbacking og motivasjonssamtaler, og på slutten av utviklingsprosessene er det vanlig at vi tar over omsorgen for modulen. Da ber vi om lov jobbe litt med den for å gjøre siste tekstmessige og strukturelle endringer, forteller hun.

 

 – Hvor i prosessen er det vanligst at utviklerne står fast?
– Det er etter at ideene ligger på bordet. Det er da jobben starter med å se helheten, kutte omfanget, og binde aktivitetene sammen. Det kan også stoppe litt opp i fin-design av aktivitetene, sier Kjersti.

 

For de som jobber i administrasjonen er det vanlig å se at det blir utfordrende og uvant for lærerne å dukke ned i beskrivelser på et så detaljert nivå. Modulutvikling krever grundighet og utfordrer refleksjon rundt undervisningspraksis. Det er et nitidig, men veldig utviklende arbeid.

 

– Vi lærere er ikke vant med det, men modulen skal kunne deles, og da må alle forstå alle aspekter med modulen når de skal ta den i bruk i sitt rom, forteller Kjersti. 

gruppebilde22.jpg
FREMOVERLENTE LÆRERE. Bilde fra Newton Nettverkssamling 2023 der Newton-lærere og skoleeiere møttes for to dagers konferanse i Bodø. Alle foto: FIRST Scandinavia.

 

– Tror du mange Newton-lærere er redde for å gå i gang fordi det kan være arbeidskrevende?
– Nei, det tror jeg ikke. Newton-lærere er foroverlente lærere som liker å lage god undervisning. Men de er avhengige av å ha tid til det, og det er ikke alltid man får velsignelse til å bruke Newton-ressurs til dette.

Meningsfylt arbeid

Det er mange moduler som er i utvikling nå, i tillegg til de 21 som allerede er tilgjengelige i modulbiblioteket. Noe som, ifølge Kjersti, er et tegn på at Newton-lærerne i nettverket er engasjerte, arbeidsomme og interesserte i pedagogisk utviklingsarbeid.


– Hva er det beste ved å være med på modulutvikling?

– Å utvikle en modul er meningsfylt og lærerikt! I modulverdenen er det lov å være oppfinnsom, det er få rammer i idéfasen, og her er det lov pøse på med utstyr og spenstige mål. En får også tenkt kreativt i design av varierte aktiviteter. Det er meningsfullt å strebe etter å lage så god undervisning som mulig, sier hun.
Modulutvikling er et arbeid der du må dykke dypt i fag og pedagogikk. Noe det sjelden er tid til i en vanlig lærerjobb, mener Kjersti.

 

– De som utvikler moduler sier stadig at prosessen er med på å heve egen kompetanse, både faglig og didaktisk. Det er en god ting! Det er også stas å se fornøyde elever, til og med andre steder i landet eller verden som får ta del i det du har lagd! Og innerst inne kan du da tenke at du er med på å utgjøre en forskjell for enkeltelever. 

 

Modulene som utvikles av det norske nettverket skal også presenteres for det internasjonale nettverket. Rundt seks moduler er per nå oversatt til engelsk, og er mulig å ta i bruk av Newton-rommene i Skottland, Spania, Polen, Azerbadjan, og Frankrike. For å nevne noen.

 

– Godkjente moduler får veldig gode tilbakemelding fra alle typer elever. Er du en modulutvikler, er du faktisk med på å lage en mer praktisk og variert skole! Særlig bedre blir det ikke for en med hjerte for realfag, avslutter Kjersti Gylseth. 

 

Les første sak i serien: Newton-modulen - en grunnmur i konseptet

 

Neste uke: – Det er ingenting å nøle med. Intervju med Newton-lærer Anders i Narvik