Peter Liledahl_sak.jpg

Kreativ tenkning rundt problemløsning

23 aug 2022

Dr. Peter Liljedahl inviterer til et inspirerende foredrag og workshop om «tenkende» klasserom på nettverkssamlingen.

Dr. Peter Liljedahl er professor ved Simon Fraser University i Vancouver, Canada. Han har bakgrunn som matematikklærer i videregående skole, og som forsker liker han å jobbe tett opp mot det som skjer i klasserommet. 

Liljedahls forskning har ledet fram «Building thinking classrooms», en teori som fremmer en klasseromskultur med engasjerte elever som tenker kreativt rundt problemløsning. 

Det er dette han skal holde et foredrag om under Newton Nettverkssamling 23. - 25. oktober.

Se hele programmet og meld deg på her

Inspirerende
– Vi fikk oppleve tilsvarende foredrag og workshop ledet av Peter under Novemberkonferansen i 2019, og det var veldig inspirerende og lærerikt. Nå er vi stolte av å kunne gi denne muligheten til Newton-nettverket, sier pedagogisk leder i Newton, Ingvill Berg.

Mandag 23. oktober skal Peter Liljedahl først holde foredraget «Building thinking classrooms» digitalt. Etterpå skal Anne-Gunn Svorkmo fra Matematikksenteret lede en workshop basert på foredraget/teorien.  

Arbeidsmetoder
Liljedahl er i sin forskning opptatt av hvilke oppgaver elevene jobber med, og hvordan læreren veileder elevene. I tillegg har han jobbet mye med hvordan arbeidsmetodene påvirker elevenes tenkning og læring, skriver matematikksenteret på sine nettsider. 

Ett av Liljedahls mest kjente funn er at når elever jobber stående ved whiteboard-tavler eller lignende (vertikale tavler), oppstår mer engasjement, diskusjon og deltagelse i klasserommet.

Vi har i etterkant latt oss inspirere av teorien “Building thinking classrooms” i både design av det fysiske Newton-rommet og i læringsaktiviteter i moduler, for eksempel i modulen “Energisk!”. Dette er i høyeste grad relevant for Newton-konseptet og vil gi ei skikkelig vitamininnsprøytning til alle som deltar, avslutter Ingvill Berg.