Hvem kan etablere.jpeg

Hvem kan etablere 

Alle kommuner kan etablere Newton-rom, enten alene, eller i samarbeid med fylkeskommuner og lokalt næringsliv. Enkelte steder har kommuner gått sammen om et felles tilbud. 
Det fysiske Newton-rommet etableres ofte ved et spleiselag mellom kommune, fylkeskommune og lokalt næringsliv, og drives av en lokal driftsgruppe. 

Newton-konseptet forvaltes lokalt av kommunen, som er ansvarlig for undervisning av elever i grunnskolen, og skal være en del av skolens drift. 
Newton-konseptet eies og driftes av stiftelsen FIRST Scandinavia, som leder etableringen og oppbyggingen av Newton-rommene.  Link: 

Vi fikk faktisk idéen av vår vennskapskommune i Danmark. De har hatt svært gode erfaringer med sitt rom.
Ordfører, Newton-kommune