Establish a Newtonroom.jpg

Hvordan etablere Newton-rom

Newton-konseptet eies og driftes av stiftelsen FIRST Scandinavia, som leder etableringen og oppbyggingen av alle Newton-rommene i Norge. 
Å etablere Newton-rom krever lokal satsning og engasjement. Etableringen gjøres i nært samarbeid med FIRST Scandinavia, og forankring hos administrativ og politisk ledelse i kommunen står sentralt i prosessens tidlige fase.

Vi fikk faktisk idèen av vår vennskapskommune i Danmark. De har hatt svært gode erfaringer med sitt rom.
Ordfører, Newton-kommune
Gå sammen med næringslivet
Newton-rom etableres ofte ved et spleiselag mellom kommune, fylkeskommune og lokalt næringsliv. Det vil være en finansieringsplan knyttet til prosjektet. FIRST Scandinavia er med i hele etableringsfasen som ender i et nøkkelferdig rom. 
Forvaltning av Newton-konseptet
Når rommet er åpnet er det kommunen, ved den lokale driftsgruppen, som eier og drifter rommet videre i henhold til Newton-konseptets mål og prinipper. Driftsgruppen består av skoleledere, Newton-lærere og andre det er naturlig å knytte til seg som samarbeidspartnere.

FIRST Scandinavia går i denne fasen over til å være en støtte for Newton-rommet. Vi er opptatt av at deling, kontinuitet og kvalitet holdes i fokus i Newton-rommene. Vi følger opp Newton-nettverket, og tilbyr kurs, webinarer og veiledning for å sikre dette. FIRST Scandinavia drifter også Newtons digitale plattformer, newton.no og newtonroom.com.