Boy in Newtonroom.jpg

Hvorfor bygge Newton-rom

Et Newton-rom i kommunen vil gi elevene et bredt undervisningstilbud i flotte lokaler med moderne utstyr og motiverte Newton-lærere. 

Et Newton-rom hever kvaliteten på realfagsundervisningen i din kommune gjennom å:

  • gi praktisk, relevant og elevaktiv undervisning
  • dele på de gode realfagslærerne
  • skape en møteplass mellom skolen og lokalt næringsliv
  • gi elevene tilgang på spennende og relevant utstyr som skolene ellers ikke har råd til
Newton er en naturlig del av kommunens realfagssatsning. Newton-rommets undervisningstilbud er læreplanbasert, praktisk og utforskende. Undervisningen som tilbys skal være av høy kvalitet, og målet er stort læringsutbytte og gode læringsopplevelser for barn og unge i tråd med gjeldende læreplan. 

Det vektlegges variasjon i læringsressurser og metoder slik at alle elever skal oppleve mestring. Undervisningen ledes av Newton-lærere med god realfags- og didaktisk kompetanse. Disse ansettes av skoleeier. Klassens lærer i faget deltar sammen med elevene sine i Newton-rommet. Undervisningen skal inspirere og bygge kompetanse hos lærere i skolen.

Som medlem i Newton-nettverket sikres din kommune et langsiktig fokus på realfag, gjennom å:

  • gi rimelig, kontinuerlig kompetanseheving til lærere innen realfag
  • delta aktivt i et nasjonalt og internasjonalt nettverk
  • dele på kvalitetssikrede undervisningsopplegg 
  • bidra aktivt i utvikling av læreplanbaserte Newton-moduler
Det er skoleeieren som bestemmer undervisningen. Den kan tilpasses både nærmiljøet og lokale realfagssatsninger. Noen rom tilbyr også aktiviteter på kveldstid og i ferier. 

Vi er stolte av at kommunen er markert på Newton-kartet. Undervisningen her er et positivt bidrag inn i en mer praktisk tilnærming til realfag. Ikke minst er det viktig med utvikling av nye moduler som kan styrke barn og unges kunnskap og innsikt i et bærekraftig samfunn.
Ordfører, Newton-kommune