Students and teacher.jpg

Alternativ læringsarena

Newton-rom er en spesialtilpasset læringsarena som muliggjør innovativ og praktisk undervisning i realfag. Undervisningen i Newton er læreplanbasert, praktisk og utforskende. Barn og unge som besøker Newton, skal få  stort læringsutbytte og gode læringsopplevelser i møte med spennende utstyr, tiltalende fysisk læringsmiljø og kvalitetssikrede undervisningsopplegg.