Om Newton.jpeg

Om Newton

Newton-rommene tilbyr praktisk undervisning i matematikk, naturfag og teknologi til skoler og barnehager.
Newton-rommene i Norge eies og driftes lokalt av kommuner og fylkeskommuner. Et rom kan ligge på eller ved en skole eller i tilknytning til en
næringsaktør/næringspark. 

Undervisningen i Newton skal inngå som en del av skolens ordinære drift.
Kriterier i Newton-konseptet
God drift av Newton i en kommune krever felles plattform og kjøreregler. Ved utvikling, etablering og drift av Newton-rom skal disse kvalitetskriteriene
legges til grunn.

Et Newton-rom:

 • Har fokus på naturfag, matematikk eller teknologi
 • Benytter godkjente Newton-moduler
 • Er forankret i kommune eller fylke
 • Har lærer(e) med god realfags- og didaktisk kompetanse
 • Benytter utstyr som fremmer læring gjennom aktivitet
 • Skal være en felles ressurs i skoletilbudet i en eller flere kommuner
 • Evaluerer undervisningstilbudet
 • Er presentert på newton.no
 • Rapporterer årlig til Newton-administrasjonen
 • Er representert på nettverkssamlinger
 • Følger gjeldende retningslinjer i konseptet