Elever_BeeBot.jpg

hva er newton

Newton-konseptet er et helhetlig system for en langsiktig realfagssatsing. Gjennom Newton sikres elever tilgang til praktisk undervisning i tråd med gjeldende læreplan. 

Newton-konseptet er utviklet for å kunne tilpasses den enkelte kommunes behov, ønsker og størrelse.

 

Ved å knytte seg til Newton får kommuner tilgang til nettverkets ressurser, som undervisningsmoduler, egne nettsider og påmeldingssystem med mer. Newton blir en del av kommunens ordinære skoledrift og Newton-lærere ansettes av kommunen selv.


Undervisningen foregår i Newton-rom som er spesialdesignet for praktisk undervisning i realfagene. Etablering av Newton-rom finansieres gjerne av lokalt næringsliv og etableringsprosjektet ledes av FIRST Scandinavia.


Undervisningsoppleggene i Newton kvalitetssikres faglig og didaktisk av Newton-administrasjonen og av NTNU Skolelaboratoriet. Godkjente undervisningsopplegg deles med Newton-nettverket gjennom egen nettportal. Det foregår i dag spennende forskning på undervisning i Newton.


Newton utgjør et stadig voksende nettverk av Newton-lærere og skoleeiere som samarbeider om god læringskultur og praksis. I nettverket deles engasjement, kompetanse og erfaring. 


Nettverket driftes av en sentral Newton-administrasjon som gir nær oppfølging, opplæring og kompetanseheving gjennom årlige kurs og samlinger.


Newton er støttet av Utdanningsdirektoratet og konsepteier er den ideelle stiftelsen FIRST Scandinavia.