Lab_stavanger_2.jpg

Kryteria jakości w Pracowni Newton Room

Aby zapewnić wysoką jakość i stabilność programu, konieczne jest przestrzeganie ustalonych norm. Przy uruchamianiu i zarządzaniu Pracownią Newton Room trzeba dochować poniższych kryteriów jakości. 
Pracownią Newton Room

 

 • Nacisk na edukację z zakresu STEM
 • Zatwierdzone i sprawdzone pod względem jakości moduły Newton dostępne w bibliotece modułów pod adresem www.newtonroom.com
 • Pracownie Newton Room nadzorowane przez lokalne instytucje oświatowe
 • Kompetentni i doskonale przeszkoleni w zakresie przedmiotów STEM i dydaktyki nauczyciele

 • Inspirujący sprzęt edukacyjny promujący uczenie się poprzez ćwiczenia praktyczne
 • Dostęp dla szkół w jednej lub wielu miejscowościach
 • Systematyczna ocena nauczania
 • Bieżąca informacja na stronie www.newtonroom.com
 • Coroczne sprawozdania przedkładane zarządowi Newton
 • Udział w corocznych zebraniach społeczności Newton
 • Postępowa zgodne z aktualnymi wytycznymi zawartymi w podręczniku Koncepcja Newton
Updated