Newton_internasjonal_kart.jpg

Operator Newton 

Autor projektu, FIRST Scandinavia, chętnie nawiąże współpracę z Krajowym Partnerem Operacyjnym (ang. National Operating Partner, NOP) w Polsce.

Współpraca taka umożliwia NOP dołączenie do rozwijającej się, silnej i przetestowanej koncepcji. NOP będzie pierwszym miejscem kontaktu i będzie odpowiedzialny za promowanie Pracowni Newtona Room w danym kraju oraz nawiązywanie współpracy z właściwymi instytucjami oświatowymi w celu zapewnienia wysokiej merytorycznej jakości modułów Newton opracowanych lokalnie.


NOP będzie mógł wykorzystywać markę Newton w celu przyciągania inwestorów i sponsorów, takich jak instytucje rządowe czy partnerzy biznesowi. NOP będzie przekazywać FIRST Scandinavia, autorowi koncepcji, coroczną opłatę za Pracownię Newton Room. FIRST Scandinavia dostarczy wszystkie materiały marketingowe i szablony, zapewni najwyższej klasy usługi, takie jak plany projektów pomieszczeń, projekty wnętrz i mebli. NOP wykorzysta platformę internetową opracowaną i zaprojektowaną przez FIRST Scandinavia; będzie też odpowiadać za aktualizację lokalnej strony internetowej.


FIRST Scandinavia odpowiada za tworzenie i utrzymywanie marki Newton. W tym zakresie niezbędna jest współpraca z NOP. NOP będzie odpowiedzialny za zapewnienie jakości w krajowych Pracowniach Newton Room oraz za ewaluację i raportowanie zgodnie ze standardami.


NOP opracuje sieć krajową Newton we współpracy z FIRST Scandinavia. NOP poprowadzi również krajowe spotkania sieci Pracowni Newton Room. Oczekuje się, że NOP weźmie udział w corocznym międzynarodowym spotkaniu sieci Newton Room organizowanym przez FIRST Scandinavia.


Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat partnerstwa w Polsce.
Updated