The newton network.jpg

Sieć międzynarodowa

Uzyskaj dostęp do rozwijającej się, silnej i sprawdzonej koncepcji przy użyciu wspólnych zasobów.

Będąc członkiem sieci Newton, można dzielić się pomysłami, najlepszymi praktykami, programami edukacyjnymi i uczyć się od innych zaangażowanych i zorientowanych na jakość instytucji edukacyjnych. Członkowie sieci Newton mogą uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych konferencjach Newton. 


Członkowie sieci Newton uzyskają dostęp do sprawdzonych modułów Newton opracowanych i przetestowanych przez inne Newton Room. 

Zapraszamy do udziału w rozwijającej się międzynarodowej sieci, która zapewnia dzieciom i młodym ludziom doskonałe możliwości edukacyjne oraz wspaniałe doświadczenie w nauce przedmiotów STEM.

 
Updated