Operation and ownership.jpg

Prowadzenie i własność

Autor projektu, FIRST Scandinavia, chętnie nawiąże współpracę z Krajowym Partnerem Operacyjnym (ang. Newton Operating Partner, NOP) w Polsce. Taka współpraca umożliwia NOP dołączenie do rozwijającej się, silnej i sprawdzonej koncepcji. 
NOP stanie się pierwszą linią kontaktu i będzie odpowiedzialny za promowanie Pracowni Newton w danym kraju oraz nawiązywanie współpracy z właściwymi instytucjami oświatowymi w celu zapewnienia wysokiej merytorycznej jakości modułów Newton opracowanych lokalnie.
WSPÓŁPRACA
NOP będzie mógł wykorzystywać markę Newton w celu pozyskiwania inwestorów i sponsorów, takich jak instytucje rządowe czy partnerzy biznesowi. NOP będzie przekazywać FIRST Scandinavia, autorowi koncepcji, coroczną opłatę za Pracownię Newton.
W NORWEGII
Pracownie Newton w Norwegii są w posiadaniu gmin, które lokalnie nimi zarządzają przy współpracy z radami okręgów i przedsiębiorstwami.

Regionalne władze oświatowe są niezbędne dla zapewniania sukcesu działalności Pracowni Newton Room. To właśnie władze oświatowe przydzielają zasoby na edukację, dostosowując je do lokalnych potrzeb.

Pracownie Newton powstają w ramach ścisłej współpracy z lokalną społecznością przedsiębiorców i są prowadzone przez lokalną grupę operacyjną. Taka grupa składa się z dyrektorów szkół, nauczycieli Newton i innych osób, które mogą wnieść swój wkład w koncepcję Pracowni Newton. 

Lokalne firmy często oferują wsparcie finansowe Pracowni Newton, np. w zakresie wyposażenia.