elever-lab.jpg

Pracownia Newton

Pracownia Newton oferuje edukację w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. Programy edukacyjne wykorzystywane w Pracowni Newton są nazywane modułami Newton. Nauczanie na podstawie programów nauczania jest zróżnicowane i koncentruje się na edukacji poprzez zajęcia praktyczne.