Establish newtonroom.jpg

Utwórz Newton Room

Koncepcja Pracownię Newton została opracowana z myślą o zapewnieniu uczniom i nauczycielom wysokiej skuteczności nauczania oraz doskonałych doświadczeń z nauką, technologią, inżynierią i matematyką (STEM).


 


Dlaczego warto wybrać Koncepcję Newton?

 

Kształtuj przyszłość dzięki wspaniałym doświadczeniom edukacyjnym!


Pracownia Newton Room powinna być własnością lokalną. Jest ona przewidziana jako centrum zasobów STEM dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów ze szkoły podstawowej i średniej. W Pracowni Newton Room na uczniów czekają: pełen entuzjazmu nauczyciel Newton, nowoczesny sprzęt oraz zróżnicowane metody nauczania. Edukacja w Pracowni Newton Room nie powinna być dodatkiem do szkolnego programu nauczania, lecz jego częścią.   

Jak skutecznie założyć Pracownię Newton Room


Przyjmujemy, że cechy inicjatora Pracowni Newton Room są następujące: 

check-orange.png 


Entuzjazm i chęć rozpowszechniania tej idei. 

Dzięki dobrej komunikacji, wiarygodności i łączności z sieci Newton możesz zaangażować decydentów i wzbudzić entuzjazm.     
 

check-orange.png
 Wykonalność

Masz możliwość wcielenia myśli/idei w życie. 

check-orange.pngPasja

Dostrzegasz potencjał koncepcji Newton i jesteś w stanie identyfikować się z jej wartościami oraz wdrażać je w codziennej pracy.


Podział ról pomiędzy Krajowym partnerem operacyjnym (NOP)
a lokalnymi Pracowniami Newton Room


BĘDZIEMY WSPÓŁPRACOWAĆ Z TOBĄ W TRAKCIE CAŁEGO PROCESU

establishment-orange.png
Zakładanie instytucji (NOP)

Krajowy Partner Operacyjny zarządza procesem powstawania nowych placówek, oferując gotowe rozwiązania Pracowni Newton Room.

 

training-orange.pngSzkolenie (NOP)

Krajowy Partner Operacyjny oferuje coroczne kursy i spotkania, a także szkolenia.

 


 
consulting-orang.pngDoradztwo (NOP)

Celem Krajowego Partnera Operacyjnego jest zapewnienie płynnego procesu uruchamiania, obsługi i dalszego rozwoju Pracowni Newton Room.
         
recources-orange.pngZasoby

Jako członek sieci Newton uzyskasz dostęp do materiałów związanych z edukacją, marketingiem i działalnością. 

 
 
operating-or.pngDziałalność Newton Room
Jako lokalny właściciel Pracowni Newton Room będziesz się w pełni koncentrować na jej działalności zgodnie z istniejącymi kryteriami Koncepcji Newton
   

Chcesz być częścią międzynarodowej sieci Newton?

 

CO NOWEGO – PROCES 

 

one-orange.pngKontakt


 
two-orange.png

 

Osobiste spotkania i szkic projektu

 • Spotkanie z krajowym partnerem operacyjnym Newton 

 • Planowanie projektu

 
three-orange.pngProces lokalny
 • Spotkanie z regionalnymi interesariuszami

 • Finansowanie

 • Zabezpieczanie zobowiązania

 • Analiza wykonalności

   
   
four-orange.pngFormalizacja

 • Pisemne umowy


 
five-orange.pngWdrożenie
 • Umowa operacyjna / plan działania

 • Projektowanie i budowa pomieszczenia

 • Rekrutacja i szkolenia

 • Oficjalne otwarcie Pracowni Newton Room

   


Updated