Descripioun newtonroom.jpg

Opis Pracowni Newton Room

Pracownie Newton Room to miejsca, w których uczniowie mogą uczestniczyć w ciekawych doświadczeniach edukacyjnych oraz opanować wiedzę z zakresu nauki, technologii, inżynierii i matematyki. 

Nasze doświadczenie pokazuje, że projekt, wystrój i dobre środowisko edukacyjne mają pozytywny i motywujący wpływ na uczniów. Przemyślane wykorzystanie kolorów oraz pełne przydatnych informacji i atrakcyjne ekspozycje sprawiają, że Pracownie Newton Room są ekscytującym miejscem do nauki. Dźwięk i oświetlenie także przyczyniają się do tworzenia dynamicznych i inspirujących zajęć.  

 
Wymagania związane z Pracownią Newton Room 

Newton Room mogą mieć różne wymiary. Zalecamy jednak, aby miały one powierzchnię 150–220 m², by można w nich było zaprezentować pełny przekrój modułów Newton i by pomieściła się w nich klasa składająca się z maksimum 30 uczniów. W Pracownie Newton Room powinien znajdować się hall wejściowy. Ważne jest też by blisko była łazienka oraz miejsce, w którym uczniowie mogą zjeść posiłek. Konieczne może być również miejsce pracy dla nauczyciela Newton. Wymagany jest mały schowek – albo w samej Pracowni Newton Room, albo w jej pobliżu.   

 
Ogólny standard pomieszczenia powinien odpowiadać wymogom innych placówek edukacyjnych lub pomieszczeń biurowych w zakresie wentylacji i jakości powierzchni ścian, sufitu i podłogi. Zalecamy również zapewnienie dostępu do dwóch - trzech wyłączników automatycznych 16A. W Pracowni Newton Room lub pomieszczeniu obok powinien być dostęp do wody. 

Projekt i układ Pracowni Newton Room

Pracownię Newton Room opracowano tak, by ułatwić stosowanie różnych metod i wykonywanie różnych zadań. Nauczyciel Newton wykorzystuje amfiteatr, aby nawiązać bliższy kontakt z uczniami. Uczniowie mają dostęp do stanowisk roboczych służących do pracy w grupach, laboratorium z dostępem do wody, a także do otwartej przestrzeni, w której można wykonywać ćwiczenia wymagające większej ilości miejsca. 


Uczniowie muszą mieć możliwość swobodnego przemieszczania się pomiędzy amfiteatrem, stanowiskami roboczymi, laboratorium i otwartą przestrzenią, zaś nauczyciel Newton musi mieć we wszystko jak najlepszy wgląd. Oznacza to, że różne obszary w pokoju powinny znajdować się blisko siebie, co daje nauczycielowi możliwość nadzorowania bez trudu wszystkich uczniów. 

    
Newton-room_area.jpgDostępnych jest kilka alternatywnych układów, w związku z czym jeśli nie jest możliwe utworzenie Pracowni Newton Room o podanych wyżej wymiarach, zapewniony zostanie dostosowany plan.

Updated