Newtonroom phases.jpg

Etapy uruchamiania Pracowni Newton Room 

Uruchomienie Pracowni Newton Room obejmuje trzy etapy: etap uruchomienia, etap pilotażowy oraz etap działania. 

Etap uruchomienia

Uruchomienie Pracowni Newton Room wymaga zaangażowania lokalnego partnera w oparciu o dokładne planowanie i organizację. Po dokonaniu oceny i uzgodnieniu szczegółów założenia pracowni rozpoczyna się proces uruchamiania, którym zarządza Krajowy Partner Operacyjny (NOP).

Poniżej znajduje się przegląd głównych zadań fazy tworzenia opisujący, co będzie wymagane od lokalnego partnera i czego można oczekiwać od NOP.


Lokalny partner i administracja

 • Plan postępów
 • Zabezpieczenie własności Pracowni Newton Room
 • Tworzenie umów
 • Wybór nauczycieli Newton (ogłoszenia)
 • Ustanowienie grupy operacyjnej / zespołu
 • Renowacja obiektu
 • Planowanie oficjalnego otwarcia
 • Rozpoczęcie nauki
 • Okresowe spotkania organizacyjne

NOP – administracja Newton 

 • Budowa, montaż i ukończenie Pracowni Newton Room
 • Zaangażowanie NOP do tworzenia pracowni i aranżacji wnętrz
 • Planowanie działań w Pracowni Newton Room
 • Oficjalne otwarcie, wsparcie i szkolenie

Etap pilotażowy

Etap pilotażowy to pierwszy rok szkolny, w którym w Pracowni Newton Room prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po ukończeniu montażu sprzętu w Pracowni Newton Room rozpoczyna się nauczanie z wykorzystaniem wybranych modułów Newton. Pierwszy okres służy zdobyciu doświadczenia w nauczaniu, logistyce i administracji Pracownią Newton Room.

Poniżej znajduje się przegląd głównych zadań w fazie pilotażowej opisujący wymagania wobec lokalnych administratorów i nauczycieli Newton.


Administracja i zarządzanie
 • Ustanawianie dobrych praktyk dla nauczycieli Newton
 • Nawiązywanie dobrych relacji i dialogu ze szkołami
 • Tworzenie procedur konserwacji i zakupu sprzętu
 • Opracowanie i aktualizacja witryny internetowej Newton Room
 • Uczestniczenie w spotkaniach członków sieci


Nauczanie i ewaluacja

 • Konfiguracja kalendarza rezerwacji
 • Nauczanie
 • Ewaluacja
 • Uczestniczenie w spotkaniach członków sieci

Etap działania

W fazie działania celem jest zapewnienie edukacji na najwyższym poziomie z punktu widzenia jakości i efektywności w ramach modułów Newton. Działania są podejmowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi w ramach koncepcji. Edukacja odbywa się przy użyciu modułów Newton, a możliwości danego pomieszczenia są dobrze wykorzystywane. Proces nauczania jest nieustannie oceniany i ulepszany.

Pracownia Newton Room powinna być wspólnym zasobem, z którego korzystają szkoły w regionie. Popołudniami i poza rokiem szkolnym można w niej organizować różne aktywności związane z przedmiotami STEM. Należy starać się zwiększyć wartość Pracowni Newton Room, oferując atrakcyjne zajęcia, komunikując się z mediami i reklamując usługi, a także rozwijając programy edukacyjne.

Poniżej znajduje się zestawienie głównych zadań w fazie działania opisujące wymagania wobec lokalnych administratorów i nauczycieli Newton.

Administracja i zarządzanie
 • Utrzymanie ścisłego dialogu z nauczycielami Newton
 • Utrzymanie skutecznej grupy operacyjnej
 • Uczestniczenie w spotkaniach członków sieci
 • Zapewnienie dalszych umów operacyjnych

 

Nauczanie i ewaluacja

 • Kształcenie w modułach Newton
 • Utrzymanie ścisłego dialogu ze szkołami
 • Uczestnictwo w corocznych kursach i zebraniach
 • Ciągła ewaluacja i korekta oferowanych szkoleń
Updated