ROYA7726 copy.jpg

– Dette har vært en enorm jobb!

09 mai 2023

Fire år etter oppussingen startet, kunne endelig Newton Flight Academy i Kina åpne for elever.

 

BEIJING/KINA: – Dette har vært en enorm jobb over mange år, og jeg er veldig glad for at vi kunne åpne dette Newton-rommet i dag. 

 

Det sier en stolt stifter, Per-Arild Konradsen, fra FIRST Scandinavia (FS). Sammen med prosjektleder Ole Morten Mortensen, kunne han endelig være med å åpne Newton-rommet i Kina etter mange års forsinkelser. Rommet er bygd i samarbeid med Boeing og Tsinghua University High School, en av Kinas fremste og mest prestisjefulle skoler med 33.000 elever.

 

Newton-konseptet er et helhetlig system for en langsiktig realfagssatsing utviklet av den norske stiftelsen FIRST Scandinavia

 

A41A1824-HDR.jpg

PRESTISJESKOLE. Tsinghua University High School i Beijing har over 30.000 elever.

 

– Newton er et internasjonalt konsept. I dag er det en stor ære for meg å ønske Tsinghua University High School velkommen i Newton-nettverket. Vi ser frem til å utvikle partnerskapene ytterligere i månedene og årene som kommer, sa Per-Arild under dagens åpningsseremoni.

5D4_5087-HDR.jpg

LUFTIGE LOKALER. Newton Flight Academy er ca 200 kvadratmeter stort, og ligger i en av naturfagdelene av universitetet.

 

Fire år siden byggestart
Et Newton Flight Academy er et Newton-rom som har fokus på luftfart. Her undervises studenter i matematikk, meteorologi, klimavitenskap, navigasjon og andre realfags-konsepter. Rommet i Kina er det tredje i verden av sitt slag. Fra før ligger ett i Bodø og ett i Glasgow i Skottland.

 
IMG_9864_Original.jpg
 
FØRSTE MØTE. Etableringen av rommet startet etter Stian (t.v.) og Per-Arilds første besøk i landet i 2018. Sommeren året etter startet byggingen i en av naturfagsavdelingene på Tsinghua University High School. 

 

– I arbeidet med å befeste et undervisningskonsept globalt er vi veldig glade for å ha fått til det første Newton-rommet i Kina. Vi tror på læring på tvers av landegrenser, og vi er trygge på at det som møter elever og lærere her blir både nytt og lærerikt, samtidig som det gir mestring og bygger selvtillit hos elevene.  

Det sier Elstad, som også tror at vi kan lære noe av skolesystemet i Kina, og ekspertisen de innehar på mange områder. 

 

– Åpningen i Kina er bare et første skritt i et langt løp, men vi er glade for det samarbeidspartnerne gjør mulig for oss. 

 

5F9A8310.JPG

FORNØYD PROSJEKTLEDER. Ole Morten Mortensen har vært prosjektleder for etablering av det fysiske rommet i Kina, og har hatt sine utfordringer. Men i dag smiler han bredt, fornøyd med å kunne presentere et Newton-rom i et nytt land.

 

Noen utfordringer

Ole Morten Mortensen har vært prosjektleder for den fysiske etableringen, og sammen med Per-Arild har han vært i Kina flere ganger, over lengre perioder.

 

– Sommeren 2019 startet vi med oppussing og innredning av lokalene i fjerde etasje av bygningen. Det har vært noen utfordringer, blant annet måtte store vinduer tas ut for at vi skulle få flysimulatorene inn i bygningen. Det var mye dialog rundt anskaffelser av møbler, skjermer, lys, lyd og ikke minst frakt av simulatorer fra Spania. Og så kom 2020 og Covid-19, ler Ole Morten.

 

Rommet ble nesten ferdig, og så ble det total lockdown. To år tok det før siste finpuss kunne fortsette.

 

– Vi kunne ikke reise for ferdigstillelse og planlegging av veien videre, så der stod nå rommet i to år, sier Ole.

 

De siste månedene har det vært hektisk aktivitet med reiser til Kina for begge to for å få rommet opp å gå. Blant annet er utsmykningen av rommet med grafikk og print på vegger laget av den grafiske avdelingen til FS i Bodø, og sendt til Kina for print.

 

Flere dager med undervisning

Selve klasserommet er på ca 200 kvadratmeter, og i tillegg kommer 100 kvadratmeter til lager, kontor og garderobe. Det er installert seks flysimulatorer fra Virtual Fly i rommet, tre av dem er full-motion, som vil si at de beveger seg slik et ekte fly gjør.

 

5F9A8248.JPG

UNDERVISNING. I Newton-modulen «Til værs med tall - et luftig oppdrag» skal elevene skal planlegge flyturen selv ved hjelp av matematiske beregninger, også fly strekningen etterpå ved hjelp av en flysimulator. Denne modulen tilbys kun i Fligt Academies.

 

Det skal undervises i rommet minst fire dager i uken. Newton-modulen «Up in the air with numbers» er først ut, og etter hvert setter man i gang med sustainable aviation fuel -modulen. I tillegg til det tradisjonelle amfiet og området for arbeidsstasjonene, inneholder rommet en lab, slik alle standard Newton-rom gjør. Det betyr at man har mulighet til å undervise alle typer Newton-moduler i rommet.

Newton-modulen: undervisningsopplegget i Newton

 

– Seks simulatorinstruktører er opplært til å håndtere simulatorene, og etter åpningen starter opplæring av Newton-lærerne som skal jobbe i rommet. Med noen språklige utfordringer, trenger vi litt tid på dette for å få et best mulig resultat, sier Per-Arild.

 

Det er ikke helt avklart hvordan opplæringen skal foregå, men det er mulig at lærerne reiser til FIRST Scandinavias kontor i Bodø for å få opplæring av pedagog-teamet som holder til der. Opplæringen av de kinesiske simulatorinstruktørene ble gjort remote, fra kontoret i Bodø.

 

ROYA7726 copy.jpg

STOLTE PARTNERE. Sherry Carbary, president for Boeing China (t.h.), Per-Arild Konradsen og Yan Fang, rektor ved THUHS under åpningen tirsdag.

ROYA7998.JPG

MYE FOLK. Under tirsdagens åpningsseremoni var det talere fra både FS, Boeing og universitetet. Etter en høytidelig snorklipping, fikk de spente besøkende omvisning i rommet. Et stort antall media var til stede, og interessen for undervisningskonseptet Newton var stor.

 

– Uten støtten fra rektor Yan Fang og det svært profesjonelle teamet på universitetet, Boeing og utdanninsgpartneren vår, YouChange, hadde ikke dette vært mulig. Vi ønsker alle lykke til med rommet i Kina. Det har vært en heftig, men fantastisk artig prosess, avslutter Per-Arild.

 

Glimt fra dagen

ROYA7522 copy.jpg

 

KTA6708.JPG

 

5D4_4340-HDR.jpg

 

5F9A8392.JPG

 

 

Fakta om Newton Flight Academy og samarbeidet med Boeing

Ideen med Newton Flight Academy (NFA) startet i 2015, etter FIRST Scandinavias (FS) suksess med Newton Aviation Camp, og et mangeårig  samarbeid med Boeing. Norsk Luftfartsmuseum donerte en tomt til bygget, og verdens første NFA åpnet dørene i Bodø i juni 2016. I 2018 utvidet Boeing sitt samarbeid med FS med en donasjon på 5 millioner dollar for å lansere en internasjonal realfagssatsning som omfatter presentasjon av Newton-konseptet i flere europeiske land gjennom Pop-Up- og Mobile Newton-rom.