Neton Module.jpg

Moduły Newton

Programy edukacyjne wykorzystywane w Pracowni Newton Room są nazywane modułami Newton; opracowują je nauczyciele Newton lub inni profesjonaliści.

Moduły są testowane przez uczniów przed ich zatwierdzeniem. Oznacza to, że wszystkie programy edukacyjne w Pracowni Newton Room są poddawane kontroli, zarówno pod względem ich rzetelności, jak i adekwatności.  Po zatwierdzeniu moduł może być wykorzystywany przez wszystkie instytucje pozostające w sieci Newton. 


Struktura modułu Newton:
• Czynności przygotowawcze w sali lekcyjnej
• Zadania praktyczne w Newton Room
• Czynności końcowe w sali lekcyjnej

Zespół Newton opracował bibliotekę zawierającą moduły dla przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Moduły są głęboko osadzone w ogólnokrajowym programie nauczania, dlatego wizyta w Pracowni Newton Room może stanowić element regularnej działalności edukacyjnej szkoły.

Updated