Stavanger2_DSC_1211.jpg

Nauczanie

Nauczanie w Pracowni Newton Room  to zróżnicowany proces. Koncentruje się na uczeniu poprzez ćwiczenia praktyczne i poznawcze w zakresie nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM). 

Uczniowie będą mieli dostęp do nowoczesnego sprzętu. Zajęcia prowadzić będzie pełen entuzjazmu nauczyciel Newton. Wizyta w Pracowni Newton Room powinna stanowić element regularnej działalności szkoły.

 

Edukacja w Pracowni Newton Room ma dwa główne cele:

 

Po zajęciach w Pracowni Newton Room uczniowie powinni znacznie poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Edukacja w Pracowni Newton Room powinna niezmiennie skupiać się na treściach, które stanowią integralną część edukacji szkolnej uczniów. Na tej podstawie starannie wybiera się działania i metody. W Pracowni Newton Room uczniowie mają czas na zagłębienie się w dany temat, czas na refleksję, czas na zrozumienie danego zagadnienia poprzez ćwiczenia praktyczne oraz teorię, a także na odkrycie powiązań pomiędzy nimi. W ten sposób ułatwiamy efektywne i pogłębione przyswajanie wiedzy. Aby uzyskać jak najlepsze efekty nauczania, wybraliśmy ćwiczenia, które są ze sobą powiązane i dobrze zintegrowane z teorią.

 

Po odwiedzeniu Pracowni Newton Room uczniowie powinni mieć poczucie, że nauczyli się czegoś ważnego i przydatnego.  

Przykłady pozytywnych efektów płynących z nauczania według Koncepcji Newton: poczucie osiągnięcia, entuzjazm, odkrywanie nowego obszaru zainteresowań, pozytywne doświadczenia we współpracy w grupie , przyjazna relacja z z nauczycielem Newton, poszerzenie horyzontów myślowych, szansa na pracę z fascynującym sprzętem i zwiększona motywacja do wysiłku i nauki. 

Updated