Frontpage-teacher.jpg

Nauczyciel Newton

Nauczyciele Newton mają wyjątkową możliwość zaoferowania uczniom istotnego doświadczenia edukacyjnego, niezapomnianych wrażeń, które mogą wpłynąć na nastawienie i przyszłe wybory uczniów.

Nauczyciel Newton

 

 • Tworzy dobre środowisko edukacyjne dla wszystkich uczniów
 • Jest profesjonalistą o wysokich kompetencjach akademickich i wiedzy pedagogicznej
 • W jasny i przyjazny sposób przeprowadza uczniów przez kolejne aktywności, oferując spójną strukturę zajęć i koncentrując się na ich celach edukacyjnych
 • Wykorzystuje moduły Newton, jednak jest elastyczny i zmieni harmonogram zajęć, jeśli będzie to konieczne, by zapewnić uczniom jak najlepsze doświadczenia i wyniki
 • Umożliwia uczniom zagłębienie się w omawiane tematy i zadawanie ważnych pytań
 • Jest świadom związku między dyscyplinami i obszarami tematycznymi i pomaga uczniom w odkrywaniu go
 • Wspiera uczniów za pomocą pozytywnych wytycznych, interpretacji i wniosków
 • Jest świadomy swojej roli jako profesjonalnego i edukacyjnego wzoru
 • Efektywnie współpracuje z innymi nauczycielami, współpracownikami i pozostałymi członkami sieci Newton i traktuje współpracę jako cenne doświadczenie.
 • Dba o przyszłość edukacji i posiada dużą wiedzę na temat nauczania, uczenia się i omawianych treści
 • Angażuje się w swoją pracę i czerpie przyjemność z nauczania
 • Dba o zaangażowanie wszystkich uczniów w ciągu zajęć w Pracowni Newton Room
   
Updated