elever-lab.jpg

Pracownia Newton Room

Pracownia Newton Room oferuje edukację w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. Programy edukacyjne wykorzystywane w Pracowni Newton Room są nazywane modułami Newton. Nauczanie na podstawie programów nauczania jest zróżnicowane i koncentruje się na edukacji poprzez zajęcia praktyczne.